MUDr. Assao Gampana

MUDr. Assao Gampana primář gastroenterologické ambulance GEH.Krnov s.r.o. je lékař s více než dvacetiletou praxi. Deset let pracoval ve Francii, následně dvanáct let v České republice a je členem české a francouzské gastroenterologické společnosti (ČLGS, SNFGE).

… poskytuje ambulantní gastroenterologickou péči na moderní světové úrovni …

ZVRACENÍ - BOLEST BŘICHA - KREV VE STOLICI - PRŮJEM

Pokud trpíte častou bolestí břicha, zvracíte, nalezli jste krev ve své stolici nebo máte často průjem? Rychle se objednejte a začněte řešit svůj zdravotní stav, který není v normálu!

MUDr. Assao Gampana

MUDr. Assao Gampana

Kontakt

MUDr. Assao Gampana

specialista gastroenterologie

absolvent 1. LF Univerzity Karlovy v Praze (CZE)

absolvent Faculté de Médecine – Marseille (FRA)

Evidenční číslo ČLK: 1127227158

Sestra

Telefon: +420 554 611 768

Objednání pacientů osobně, nebo telefonicky.

Mimo tuto dobu musí pacienti počítat s adekvátním prodloužení čekací doby.

Ordinační hodiny

Pondělí

7:00 do 12:30 endoskopie 13:00 do 15:00 poradna

Úterý

7:00 do 12:30 endoskopie 13:00 do 17:00 poradna

Středa

7:00 do 12:30 endoskopie 13:00 do 15:00 poradna

Čtvrtek

7:00 do 12:30 endoskopie 13:00 do 15:00 poradna

Pátek

7:00 do 12:00 endoskopie 12:30 do 13:00 poradna

Gastroenterologická ambulance

GEH.Krnov s.r.o.

Nám. Hrdinů 934/7

794 01 Krnov

Česká republika

IČO: 04269217

DIČ: CZ04269217

Fax: +420 554 611 768

Společnost GEH.Krnov s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 62951.

Lékařské pracoviště

Gastroenterologická ambulance
Naše gastroenterologická ambulance zajišťuje diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci onemocnění trávicí trubice, jater a slinivky břišní.
Superkonziliární ambulance
Sloužíme jako superkonziliarní ambulance pro pacienty z jiných ambulantních zařízeni. Poskytujeme kvalitní, komplexní a dostupnou péči ve spolupráci s jinými pracovišti a soukromými ambulancemi včetně praktických lékařů.
Endoskopické pracoviště
Endoskopické pracoviště provádí základní diagnostické metody digestivní endoskopie (gastroskopie, kolonoskopie, sigmoideoskopie, rektoskopie) a terapeutické endoskopické výkony (stavění krvácení, polypektomie, mukosektomie, extrakce cizích těles atd.)
Prevence
Gastroenterologická ambulance se také zabývá prevencí kolorektálního karcinomu, karcinom žaludku a léčby prekancerózy v trávicím traktu.

Endoskopická technika

S novou endoskopickou věží FUJINON jsou zaváděny techniky jako takzvaná chromoendoskopie, zvětšovací endoskopie, endoskopie s FICE, které dovolují detailněji zobrazit a zhodnotit sliznici. Detekce malignity v časném stadiu má rozhodující vliv na prognózu pacientů.

Inovace špičkové společnosti FUJIFILM zahrnuje transnasální endoskopii včetně dvoubalónkového endoskopu. Komplexní přístup k endoskopii přesahuje ostatní technologie zobrazovacích přístrojů a poskytuje ty nejdokonalejší techniku, která je současné medicíně známa.

Smluvní zdravotní pojišťovny

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
213 - Revírní bratrská pokladna

Informace

DEFINICE

Gastroezofageální reflux je zpětný tok žaludečního obsahu ze žaludku do jícnu. Rozlišujeme fyziologický a patologický reflux. Mluvíme o patologickém gastroezofageálním refluxu jestli trvají příznaky déle a/nebo se jejích frekvence zhoršuje. Refluxní choroba jícnu je onemocnění vyvolané patologickým gastroezofageálním refluxem, rozlišujeme erozivní a neerozivní refluxní chorobu jícnu podle pozitivního nebo negativního endoskopického nálezu.

PŘÍČINY REFLUXNÍ CHOROBY JÍCNU

Etiopatogeneze refluxní choroby jícnu je multifaktoriální a zahrnuje:

 • Refluxát obsahující kyselinu chlorovodíkovou, pepsin, soli žlučových kyselin, pankreatické enzymy.
 • Poruchu antirefluxní bariéry, která zahrnuje snížený tonus dolního jícnového svěrače, krátkou intraabdominální část jícnu, porušená frenoezofageální ligamenta a slizniční rozeta, otupený Hisův úhel, přítomnost hiátové hernie.
 • Poruchu luminální očisty: luminální očistě (tzv. jícnový clearance kyseliny) napomáhá gravitace, peristaltika, sekrece slin.
 • Poruchu motility: dysmotilita jícnu (porušená peristaltika jícnu), dysmotilita žaludku (porušená evakuace).
 • Poruchu obranných mechanismů: preepiteliální ochranný mechanismus (hlen, sliny, vodní vrstva, bikarbonátový komplex), epiteliální ochranný mechanismus( porušená integrita buněk a těsných mezibuněčných funkcí), postepiteliální ochranný mechanismus (mikrocirkulace).
 • Zevní faktory: Léky (teofylin, anticholinergika, beta-blokátory, blokátory kalciového kanálu, nitráty, benzodiazepiny, opiáty…), potraviny a nápoje ( česnek, cibule, čerstvé pečivo, tuky, čokoláda, alkohol, káva i bez kofeinu, džusy citrusové), kouření, horizontální poloha bez elevace hlavy, zvedání těžkých břemen, předklon, obezita, těhotenství.

KLINICKÝ OBRAZ

Jícnová symptomatologie: Hlavní příznaky refluxní choroby jícnu jsou pyróza a regurgitace.

 • Pyróza neboli pálení žáhy se projevuje jako pálení za hrudní kostí vyzařující z epigastria směrem do krku a regurgitace je zpětné vtékání žaludečního obsahu do jícnu a úst.
 • Dysfagie a odynofagie jsou zpravidla spojeny s komplikovanými formami refluxní choroby jícnu.
 • Dysfagie je pocit váznutí sousta, odynofagie je bolest za sternem při polykání.
 • V některých případech může pacient mít říhání, záchvatovité slinění, globus (pocit cizího tělesa v krku), bolest na hrudi.

Mimojícnová symptomatologie: pálení v ústech, halitóza(zápach z úst), otalgie, chrapot (laryngitida), chronický kašel (bronchitida, CHOPN,astma), nekardiální bolest na hrudi, tachykardie, bradykardie, předčasné síňové a komorové kontrakce.

KOMPLIKACE

Hlavními komplikacemi refluxní choroby jícnu je vřed, striktura, krvácení a Barrettův jícen.

DIAGNÓZA

Gastroskopie eventuálně s provedením biopsie je základní vyšetření. Dalším vyšetřením jsou 24hodinová pH-metrie, jícnová manometrie, diagnostický terapeutický test.

LÉČBA

Dietní a režimová opatření: omezit potraviny a nápoje, které vyvolávají obtíže, omezit kouření a činnosti zvyšující nitrobřišní tlak.

Medikamentózní léčba:

 • prokinetika (Itoprid, metoklopramid, domperidon) podporující peristaltiku
 • léky blokující tvorbu žaludeční kyseliny: antagonisté H2 receptorů, nejúčinnější jsou inhibitory protonové pumpy
 • léky neutralizující žaludeční kyselost: antacida
 • délka léčby je individuální: krátkodobá léčba trvá 4-12 týdnů. Udržovací léčbu nasadíme při přetrvávání endoskopického nálezu či příznaků nebo při rekurenci obtíží. Udržovací léčba může být někdy celoživotní: kontinuální nebo intermitentní (on demand) při potížích.
  Chirurgická léčba jen při neúspěchu konzervativní léčby: laparoskopická antirefluxní léčba je metodou první volby.

LITERATURA

 • Yves Benhamou, Dany Gargot, Jean-Pierre Marchand: Reflux gastro-oesophagien et hernie hiatale, hepato-gasatroenterologie p. 210-217 ESTEM 1992
 • Galmiche J.P., Bruley des Varannes S.: reflux gastro-oesophagien et oesophagite Gastro-enterologie coordination: Michel Mignon p. 223-241 Ellipses/Aupelf 1992
 • Karel Lukáš: refluxní choroba minimum pro praxi. Triton 1997
 • Prim. MUDr. Karel Lukáš csc int. klinika I.LFUK a VFN Praha, autor koordinátor, refluxní choroba jícnu- standardy české gastroenterologické společnosti ČLS-JEP-aktualizace 2009, zdroj medicína po promoci 3/2009
 • Doc. MUDr. Radan Keil 2.LFUK Motol v Praze, refluxní choroba jícnu, zdravi.euro.cz
 • Doc. MUDr. Pavel Kohout, II.int klinika FTN a IPV, léčba refluxní ezofagitidy, odborná spolupráce, Zentiva-Praha
 • Pavel Klener et al: refluxní choroba jícnu Gastroenterologie, hepatologie – vnitřní lékařství sv. IV: str. 20-25 : Gaalén , 2002
 • Wikipedie: pálení žáhy

Gastroskopie je endoskopické vyšetření sliznice jícnu, žaludku a dvanáctníku. Před zahájením vyšetření, dávivý reflex snížíme stříknutím spreje s lokálním anestetikem, U neklidných pacientů je možné podat injekcí do žíly lék s uvolňujícím účinkem. V poloze na levém boku tenký ohebný přístroj se zavádí přes plastový kroužek, který pacient v průběhu vyšetření stiskne mezi zuby. Vyšetření trvá jen několik málo minut. Nepříjemný může být dávivý reflex a vzduch, který je potřeba fouknout do žaludku, aby se žaludek roztáhl a byl dobře přehledný. Při gastroskopii kromě vyšetření sliznice trávicího traktu také zároveň můžeme odebírat vzorky na histologii a na zjištění přítomnosti Helicobacter pylori. Dále lze odstranit drobné polypy, cizí tělesa, zastavit krvácení, ošetřit jícnové varixy a tak dále.

Gastroskopie může být

 • diagnostická (vyšetření sliznice trávicího traktu, odebrání vzorků na histologii a na zjištění přítomnosti Helicobacter pylori)
 • terapeutická (odstranit drobné polypy, cizí tělesa, zastavit krvácení, ošetřit jícnové varixy a tak dále)

Příprava
Gastroskopie se provádí nalačno. Po půlnoci (alespoň 6 hodin) pacient nesmí jíst, pít ani kouřit. Důležité léky, lze vzít brzy ráno s malým douškem vody,
léky na cukrovku (inzulin, tablety) doporučujeme minimálně 30 minut po vyšetření, kdy pacient smí jíst. Nahlásit jestli jste diabetik, užíváte léky na ředění krve, alergii na léky, přítomnost kardiostimulátoru. Jestli je plánovaná terapeutická gastroskopie doporučujeme vyšetření koagulačních parametrů, vysazení antiagregačních léků (Acylpyrin, Godasal, Aspirin…) nejméně 5 dnů předem a převedení pacienta na nízkomolekulární hepariny při antikoagulační léčby.

Průběh gastroskopie
Před vlastním vyšetřením vyndejte umělý chrup, sestra Vám aplikuje do hrdla znecitlivující sprej, zklidňující injekci podle přání, poté se pacient uloží na lůžko. V poloze na levém boku tenký ohebný přístroj (gastroskop) zaváděn přes plastový kroužek, který pacient v průběhu vyšetření stiskne mezi zuby do jícnu, žaludku a dvanáctníku. Vyšetření trvá jen několik málo minut.
Nepříjemný může být dávivý reflex a vzduch, který je potřeba fouknout do žaludku, aby se žaludek roztáhnul a byl dobře přehledný. Pocit dávení lze překonat hlubokým a pomalým dýcháním. Při gastroskopii kromě vyšetření sliznice horního trávicího traktu lékař můžeme také odebírat vzorky na histologii a na zjištění přítomnosti Helicobacter pylori, dále lze odstranit drobné polypy, cizí tělesa, zastavit krvácení a tak dále.

Komplikace
Při diagnostickém endoskopickém vyšetření jsou komplikace relativně vzácné. Při terapeutické gastroskopii, perforace či krvácení jsou zcela výjimečné.

Po vyšetření
Po skončení vyšetření, v případě, že bylo použito lokální anestetikum, nesmíte hodinu až dvě hodiny jíst ani pít dokud cítíte škrábání v krku.
Jestliže jste dostali uklidňující injekci, zůstanete 2 hodiny pod zdravotnickým dohledem a opustíte ordinaci jen s doprovodem, nesmíte 24 hodin provádět žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost.

Koloskopie, respektive kolonoskopie je endoskopické vyšetření konečníku a tlustého střeva někdy i přilehlé části tenkého střeva, při podezření na jeho nemoci. Principem vyšetření je zavedení koloskopu (ohebné hadice) přes řitní otvor do tlustého střeva s následnou prohlídkou jeho sliznice a možností odebrání vzorku pro histologické vyšetření Koloskopie diagnostická u zkušeného lékaře trvá orientačně 15 minut. Kolonoskopie terapeutická umožní odstranění polypů, stavění krvácení, ošetření hemoroidů naložením gumových kroužků, a tak dále. Před vyšetřením je nutné úplné vyprázdnění tlustého střeva a bezprostředně před vyšetřením pacient dostane uklidňující lék. V průběhu vyšetření lékař musí fouknout vzduch do střeva a to umělé nafouknutí může být pro část pacientů doprovázené nepříjemnými pocity a způsobit až pocity bolestí.

Příprava

 • 5-7 dnů před vyšetřením je třeba vynechat stravu obsahující zrnka, slupky a celozrnné pečivo, vysadit preparáty obsahující železo
 • nejméně 5 dnů před vyšetřením, vysadit antiagregační léky (Acylpyrin, Godasal, Aspirin, Acylpyrin)
 • při antikoagulační terapii doporučujeme převedení pacienta na nízkomolekulární hepariny
 • je nutně vyšetřit základní koagulační parametry, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice a odstranění polypů
 • den před vyšetřením se pacient vyprazdňuje podle návodu vyprazdňovacího přípravku
 • důležité léky, lze vzít brzy ráno s malým douškem vody
 • léky na cukrovku (inzulin, tablety) nevzít před vyšetřením
 • nahlásit jestli jste diabetik, užíváte léky na ředění krve, alergii na léky, přítomnost kardiostimulátoru

Průběh vyšetření
Vyšetření se provádí v analgosedaci podáním uklidňujícího a protibolestivého léku. Po nástupu účinku analgosedace, lékař začne vyšetření vleže na levém boku postupným zaváděním koloskopu do konečníku, dále do dalšího oddílu tlustého střeva. Vyšetření trvá průměrně 20 minut, doba trvání vyšetření závisí na několika okolnostech:tvar tračník, morfologie pacienta, věk, předchozí operaci na břiše atd. V průběhu vyšetření lékař musí fouknout vzduch nutný k přehlédnutí sliznice střeva, v případě potřeby může být doplněno odběrem vzorku na histologické vyšetření, odstraněním polypů, stavěním krvácení.

Komplikace
Při diagnostickém endoskopickém vyšetření jsou komplikace relativně vzácné. Po odstranění polypů výskyt perforace je extremně nízký ,riziko krvácení se zvyšuje u pacientů užívajících léky proti srážlivosti.

Postup po vyšetření
Po aplikaci analgosedaci zůstanete 2 hodiny pod zdravotnickým dohledem a opustíte ordinaci jen s doprovodem, nesmíte 24 hodin provádět žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost.

Při komplikaci doma
Bolesti břicha, krvácení, teplota, informujte svého ošetřujícího lékaře. Dva týdny bez námahy po odstranění velkého polypu.

Tyto záložky budou sloužit Vám, našim pacientům, ke kompletní informovanosti o vyšetřeních a zákrocích, kdy budete moci se dozvědět vše nezodpovězené a na co by jste se chtěli ještě zeptat.

Mapa